Skip to content ↓

Shwmae

Ar Hydref 15fed, gyda gweddill yr wlad, dathlon ni Diwrnod Shwmae Su’mae yn yr ysgol! Pwrpas y diwrnod hwn yw i ddechrau sgwrs trwy gyfrwng y Gymraeg gan ddechrau unrhyw sgwrs gyda’r gair ‘Shwmae’. Roedd y disgyblion a’r staff yn brysur yn dedchrau sgyrsiau trwy gydol y Gymraeg. Roedd y staff yn lwcus iawn i gael picau bach am eu hymdrech. Roedd y disgyblion yn brysur yn ystod eu gwersi Cymraeg yn creu posteri i arddurno’r ysgol. Da iawn pawb a oedd wedi cyfrannu! #diwrnodshwmae #rhowchgynnigarni

 

On October 15th, along with the rest of the country, we celebrated Shwmae Su’mae Day in school! The purpose of the day is to try to start conversations through the medium of Welsh by using the key word ‘Shwmae’. Staff and pupils were very busy having conversations through the medium of Welsh. Staff had Welsh cakes for their effort. Pupils designed vibrant posters to decorate the school. Da iawn everyone for contributing! #shwmaeday #giveitago